De dorpskerk behouden

Hoe kan u helpen
Maak een donatieWord een vrijwilliger
Doneer nu

01. Maak een donatie

De stichting verwelkomt financiële bijdragen van bedrijven en particulieren. Dit kan in de vorm van eenmalige of periodieke donaties. Omdat de instelling geregistreerd staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn zulke schenkingen aftrekbaar voor de belasting. Omdat het om een culturele instelling gaat, kan men het donatiebedrag bij de belastingaangifte zelfs met 1,25 vermenigvuldigen. Neem hiervoor contact op met de secretaris.

Schenk een geldbedrag

02. Nalatenschap of legaat

Ook kan gedacht worden aan een nalatenschap of legaat na het overlijden. Over deze mogelijkheid kan de notaris meer informatie geven.

ANBI-geregistreerd

Uit het vruchtgebruik wordt sinds 2015 structureel EUR 4000.- per jaar bijgedragen aan het bouwkundig/monumentaal onderhoud van de Dorpskerk.

Het bestuur van de Dorpskerk heeft haar beleid in toenemende mate uitgezet op het bevorderen van het culturele gebruik van de Dorpskerk en verhoogt daarmee het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van het monumentale pand. De Stichting tot Behoud van de Dorpskerk steunt deze doelstelling van harte en draagt daar in materiële en immateriële zin naar vermogen aan bij.