Stichting tot behoud van de Dorpskerk Vries

De oudste kerk van Drenthe

De kerk van Vries is zonder twijfel het meest markante historische gebouw binnen een wijde omgeving. Onze stichting heeft als doel de Bonifatiuskerk in stand te houden.

 

Bekijk onze projectenMaak een donatie
Over ons

De Dorpskerk van Vries

Al vroeg ontwikkelde Vries zich tot hoofddorp, waarin waarschijnlijk in de 8e eeuw de eerste houten vakwerkkerkjes gebouwd werden. In de 9e eeuw is dan een eerste tufstenen kerk gebouwd op een opgeworpen heuvel. Eind 11e eeuw is de bouw van de huidige, romaanse kerk aangevangen. In de 15e eeuw is de romaanse Absis vervangen door een gotisch koor. Met deze ontstaansgeschiedenis is de Dorpskerk de oudste of een der oudsten van Drenthe.

Wat doen wij?

De laatste projecten

X

Start:
Afgerond:
Budget:

X

Start:
Afgerond:
Budget:

X

Start:
Afgerond:
Budget:

X

Start:
Afgerond:
Budget:

X

Start:
Afgerond:
Budget:

X

Start:
Afgerond:
Budget:

Help mee!

Welke mogelijkheden heeft u?

Donaties

De stichting verwelkomt financiële bijdragen van bedrijven en particulieren. Dit kan in de vorm van eenmalige of periodieke donaties. Omdat de instelling geregistreerd staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn zulke schenkingen aftrekbaar voor de belasting. Omdat het om een culturele instelling gaat, kan men het donatiebedrag bij de belastingaangifte zelfs met 1,25 vermenigvuldigen.

Nalatenschap

Ook kan gedacht worden aan een nalatenschap of legaat na het overlijden. Over deze mogelijkheid kan de notaris meer informatie geven.